Arkkitehtiateljee Johan Pfeifer Oy

Arkkitehtiateljee on arkkitehtitoimisto, joka yhdistää taiteen ja rakentamisen. Arkkitehtiateljee on erikoistunut omakotitalojen, loma-asuntojen, toimisto- ja teollisuusrakennusten sekä kaupunkitilojen suunnitteluun. Rakentamisessa painotus on luonnollisissa materiaaleissa. Toimiston ideologiana on panostaa kestäviin, luonnollisiin materiaaleihin ja luoda niiden avulla aikaa kestävää arkkitehtuuria. Tavoitteena on luoda tiloja ja ympäristöjä, joissa ihminen viihtyy ja voi hyvin.

Arkkitehtiateljee is an architect office that combines art with architecture. The office specializes in the design of private homes, holiday homes, office and industrial buildings and urban design. In construction, the emphasis is on natural materials. Our ideology is to invest in durable, natural materials that help us create lasting architecture. The office's goal is to create spaces and environments where people feel at home and prosper.

Johan Pfeifer

Arkkitehti, tekniikan lisensiaatti SAFA, valtiotieteiden maisteri

Vuonna 1973 valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta, vuonna 1973 Tampereen Teknillisestä yliopistosta arkkitehdiksi ja vuonna 1979 tekniikan lisensiaatiksi Helsingin Teknillisestä korkeakoulusta kaupunkisuunnittelu pääaineenaan valmistunut Johan Pfeifer on toiminut arkkitehtina yli 40 vuoden ajan. Hän toimi Porvoon kaupunginsuunnittelupäällikkönä 1981–2008. Ennen Arkkitehtiateljeen perustamista hän oli toinen pääosakkaista arkkitehtitoimisto Petrusissa, joka suunnitteli useita toteutuneita projekteja. Arkkitehtuurin ohella Pfeifer on myös panostanut taiteeseen kuvanveiston ja maalaustaiteen muodossa. Hänen työnsä ovat olleet esillä useissa yhteis- ja yksityisnäyttelyissä.

Architect, licensiate of Technology SAFA, Master of Social Sciences

Having graduated a Master of Social Sciences from Helsinki University in 1973, an architect from Tampere University of Technology in 1974 and a licensiate of Technology with urban planning as his main subject from Helsinki University of Technology in 1979, architect Johan Pfeifer has over 40 years of experience in the field of architecture. He worked as the head of Porvoo City Planning 1981–2008. In addition to working with urban planning, he has had his own architectural office since the 1970's. Prior to the establishment of Arkkitehtiateljee, he was a major shareholder in the architecture office Petrus, which designed several realized projects in Southern Finland. Apart from architecture, Pfeifer has also invested in art in the form of sculpture and painting. His artistic work has been featured in several joint and private exhibitions.